Untitled Document Kendinle Geliş   Untitled Document
      Şifremi Unuttum Üye Ol İletişim Webmail
E-Posta : Şifre :
     Kendinle Geliş   Kendinle Geliş
 
KULÜPLER
 

1-Düşünebilen Çocuklar kulübü

Düşünebilen Çocuklar grubu, çocukların özgürce düşünebilmelerini sağlamak, onlara sağlam bir altyapı hazırlamak, onları müzik ve tiyatro çalışmalarıyla kültürel yönden de destek olabilmek için kurulmuş bir gruptur.

Çocuklar, gelecekteki meslek yaşamlarını oluşturmak için değişik kurumlarda öğretim görürler. Bir yandan da kişilik ve kimliklerini oluşturma aşamasını geçirirler. Eğitim sistemi daha fazla öğretim ağırlıklıdır. Mevcut öğretim sistemi bu yüzden öğrencilerin; gerçek kimliklerini, yeteneklerini, isteklerini, amaçlarını, hedeflerini tespit etmelerinde ve sosyal kişiliklerini oluşturmalarında, farklı yan çalışmalarla desteklenmesi gerekliliğini doğurur. Motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ile okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaçları vardır.

Hedeflerine doğru eylem adımlarıyla gitmek, henüz gelişme döneminde olan bireyler için karmaşık ve zordur. Aile içinde bu danışmanlığın yapılması genellikle; hem tarafsızlık, hem de bilgi açısından yeterli ve doğru değildir. Çoğunlukla çalışan ebeveynlerin zaman sorunları nedeniyle öğrenci; ilgi eksikliği yaşayabilir. Okulda da ağırlık öğretimde olduğu için öğrenci; Bu aşamada çoğunlukla yalnız kalır. Doğru mesleği seçme, doğru yönlenme, motivasyon sağlama, bireysel özelliklerine bağlı ders çalışma teknikleri uygulama ve stratejik bir yol izleme konusunda yalnız kalmaları bunalımlar yaratır çoğunlukla. Doğası gereği zor bir dönemde olduğundan kendi kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle uyumsuzluk yaşar. Bu bunalımlar heyecanını yitirmesine sebep olduğundan eğitim süreci içinde gerçek hedefine ulaşmak için yanlış yollar seçebilir, çoğunlukla da gerçek hedefine ulaşamaz. Gerçek hedefine ulaşamamak, ileriki yaşlar için potansiyel bir mutsuzluğun sebebidir.

Doğuştan gelen özelliklerinin ve temel aile yapısının üzerine kendi öz kimliğini oluşturma sürecinin en önemli dönemini yaşarken oluşan yalnızlık ve yöntemsizlik; İlerideki hayatında çeşitli krizlerle karşısına çıkacaktır. Pek çok insan, hayatının orta yerlerinde yorulup, yürüdüğü yolun kendisine ait olmadığını düşünmeye başlar. Bir arkadaşı, bir yakını, öğretmeni, dostu ya da eşi olarak karşısına çıkan birileriyle, bir enerji ve motivasyon kazanıp gerçek yolunu geç de olsa bulma şansı yakalayabilir bazen. Fakat bu, tamamen rastlantısal bir durumdur. Herkes bu şansa sahip olmayabilir.

Kimler Katılmalıdır?

 • Bütün öğrenciler.

 • Düşünen Çocuklar Kulübünün Hedefleri;

 • Güçlü yanların farkında olmak

 • Sorunların üstesinden gelmek.

 • Derslerde ve sosyal hayatta başarıyı sağlamak

 • Öğrenme sorunlarının üstesinden gelmek.

 • Çocuk, Aile, öğretmenler ve arkadaşları arasındaki iletişimin sağlıklı olmasını sağlamak.

 • Çocuğu hedefleri doğrultusunda motive etmek.

 • Farkındalığı artırmak.


 • 2-Farkındalık Grubu


  Farkındalık, insanların, çevrelerine karşı duyarlılığın ve farkındalığını arttırmayı görev edinir. Rehavet Panayırıyla fon yaratıp, uzak bir şehirdeki okula kütüphane yapmaya gidilir. Engelliler için derslikler ve anasınıfları yapılır. Engel tanımayanların buluştuğu, Engelsiz Show yapılır. Birlikte türkülerin söylendiği, halayların çekildiği, güzel arkadaşlıkların başladığı yerdir

  Farkındalık Grubunun üyeleri

  Tüm halkımız

  3-Liderlik Okulu

  Liderlik Okulu Amacı Nedir?

  Hızla değişen dünyada geleneksel yönetim anlayışı da değişmektedir. Günümüzde stratejik öneme sahip kurumlar gençlere teslim edilmektedir. Bilgi ve deneyim sahibi olmak yöneticilik için aranan temel şart olmaktan çıkmaktadır.

  Bunun yerine farklı düşünebilme ve organizasyon becerileri gelişmiş, liderlik becerilerini etkin kullanabilen gençler yönetici olarak tercih edilmektedirler.

  Bu okul; kişilerin liderlik becerilerinin farkında olmalarını, liderlik için gerekli olan temel bilgileri edinmelerini ve liderlik yeteneklerini geliştirerek etkin kullanmalarını hedeflemektedir.

  Liderlik Okuluna Kimler Katılmalı?

  Yöneticiler, Yönetici adayları, Politikacılar.

  Liderlik Okulu eğitiminin içeriği:

  Liderlik tarzları
  Başarı stratejileri
  Yönetim stratejileri
  Girişimcilik
  Kariyer yönetimi
  Çatışma yönetimi
  Toplantı yönetimi
  Kriz yönetimi
  Stres yönetimi
  Zaman yönetimi
  Zorluklarla etkin mücadele etme
  Beden dilini etkin kullanma
  Hedef belirleme
  Özgüven geliştirme
  Duygusal gerilimle baş edebilme teknikleri
  Düşünme becerilerini geliştirme teknikleri
  Karar verme teknikleri
  İkna etme teknikleri
  Motive etme teknikleri
  Etkili konuşma ve sunum teknikleri
  Problem çözme teknikleri
  Konsantrasyon teknikleri
  Protokol ve nezaket kuralları

  4-Yaşam Koçluğu

  Yaşam Koçluğu Nedir?

  Hayallerinize, isteklerinize, gerçekçi hedeflerinize ulaşmak için bir tür yolculuk yaparsınız. Bu yolculukta yaşam koçunuz; yol arkadaşınız olur. İstediğiniz yere en sağlıklı, hızlı ve etkin şekilde ulaşmanızı sağlar. Koçunuz; yol arkadaşınız olarak kendi potansiyelinizi keşfetmenizi ve ortaya çıkarmanızı destekler. Sizi motive eder. Hedeflerinize giden yolda kendinize inşa ettiğiniz duvarları, güçlü sorular sorarak görmenizi sağlar.

  Profesyonel Yaşam Koçluğu, Farkındalığınızı artırır. Olaylara, kişilere bazı teknikler kullanarak farklı açılardan bakmanız için yardımcı olur.

  Bir hayaliniz, hedefiniz yoksa hayattan tatmin olmanız, mutlu olmanız için ne istediğinizi bulmanıza yardımcı olur.

  Koçluk; kişinin belirlediği gerçekçi hedeflere stratejik bir plan dâhilinde ulaşılmasını sağlayan eylem odaklı profesyonel bir disiplin, çözüm odaklı, en güvenli süreçtir.

  Yaşam koçu; sizi hızlı ve etkili bir şekilde hedeflerinize ulaştırmaya odaklanır.

  Yaşam koçu; size tavsiyede bulunmaz, herhangi bir düşünceyi ya da eylemi empoze etmez. Koçluk süreci içinde kişi kendi için en sağlıklı olanı ve kendisini en mutlu, huzurlu kılacak olanı bulur.

  Koçluğun tedavi etmek gibi bir fonksiyonu yoktur, geliştiricidir.

  Kimler Yaşam Koçluğu almalıdır?

  Yöneticiler, Üniversite öğrencileri, Lise/ Yüksek Okul / Üniversite mezunları
  İşe yeni başlamış olan çalışanlar, Var olan işinden memnuniyetsiz olanlar..
  Farklı bir alanda çalışmak isteyen ve arayış içinde olanlar.
  Bir nedenle işinde gerileme ya da duraklama yaşayanlar.
  Aktif iş arayışı içinde olanlar.
  Mevcut işinde daha fazla gelişme ve ilerleme kaydetmek isteyen çalışanlar
  Annelik sonrası işine ara vermiş ve tekrar başlamak isteyenler
  Emeklilik sonrası ikinci bir kariyer hedefleyenler
  Kendi işini kurmak isteyenler
  Kariyeriyle ilgili ne yapmak istediğinden emin olmayanlar
  Farkındalığını artırmak isteyen herkes.

  Yaşam Koçluğu Sürecinin hedefleri?

  Güçlü yanların farkında olmak,
  Hedeflerine iyi şekilde ulaşmak
  Engelleri ve enerji kaçaklarını temizlemek
  Destek mekanizmalarını araştırmak
  Yaratıcılığımızı besleyerek zihnimizi açmak
  Kişisel özellikleri ve becerileri netleştirmek
  İlgi alanlarının ve geçmiş deneyimlerin gücünden yararlanmak
  Büyük fotoğrafın içindeki en büyük kareyi görmek
  Hedefe ulaşmak için sürekli eyleme yönelmek
  Bireysel Farkındalığını artırmak.

  5-İlişki Koçluğu

  Yaşam koçluğu dallarından biridir. Bireyin kendisiyle olan ilişkisini ve bu ilişkiden dışarı yansıyan görüntüsünü görmeye ve değerlendirmeye çalışır. Kişilerin birbirleriyle, kendileri ve bulundukları kurum arasında, kurumların birbiri ile ilgili iletişim ve davranış tarzlarına bakmaya imkân tanıyan koçluk hizmetlerinden biridir. En büyük amacı İlişkileri dengede tutmak ve ilişkilerin istenen şekilde sürdürülebilmesini amaçlar. Kişinin güçlü yanlarının dengelenmesine ve zayıf yanlarının tespiti sonucunda geliştirilip, desteklenmesine yeni bir bakış açısı sunar. Bireyin ilişkide bulunduğu kişi veya kurumlarca dışarıdan nasıl anlaşıldığı veya algılandığı ve bu anlayışın nasıl değiştirilip dönüştürüleceği konusunda yardım eder. Kişinin kendine dışarıdan bakması yoluyla, iş, arkadaş,eş, aile vb. ile arasındaki diyalog ve davranışlarında, daha anlaşılır olacağı, kendini rahatça ifade edebileceği rol, mimik ya da figürleri bulmasını sağlar. Birey kendini ifade ederken daha az enerji harcayıp, zamanı en iyi şekilde kullanabilmeyi öğrenir. İlişkide olduğumuz kişi ve kişilerle ya da bağlantıda olduğumuz kurum ve kuruluşlarla daha sağlıklı bir yapı veya ilişki çatısı oluşturmak için çalışır.

  Kimler ilişki Koçluğu almalıdır?

  Sağlam ilişki kuramayanlar.
  İlişkilerinde sorun yaşayanlar.
  Evliliklerinde sorun yaşayanlar.
  Sağlıklı bir şekilde ilişkisini sonlandırmak isteyenler.
  İlişki konusunda, kendi ve partnerinin farkındalığını artırmak isteyenler.
  İlişkilerini, sağlam bir şekilde evliliğe dönüştürmek isteyenler.
  Mutlu bir birliktelik için, farkındalığını artırmak isteyenler.
  Evliliğe hazırlananlar

  İlişki Koçluğunun Hedefleri:

  Güçlü yanların farkında olmak
  Sorunların üstesinden gelmek.
  Sağlıklı bir evlilik yapmak
  Yürümeyen bir ilişkiyi en sağlıklı şekilde sonlandırmak
  Bireysel Farkındalığını artırmak.

  6- Anne baba okulu ( aday anne babalar dahil)

  Hemen hemen hepimiz, seçip seçmeme söz konusu olmadan, yetenekli olup olmadığımız soruşturulmadan, ön hazırlıksız, kurs-test almaksızın ve sınavlara dahi katılmadan yaşamımızın aşağı yukarı 20 yılını anne-baba mesleğinde geçirmekteyiz. Anne-babalıkta çocuğu beslemek, giydirmek, sağlığını korumak ve onu okula gönderebilmek, iyi bir ebeveyn olmak için yeterli değildir. Günümüz çağdaş dünyası kişiliğini, zekâsını ve yeteneklerini de geliştirmiş, kendine güveni olan bireyler aramaktadır. Eğitim sadece okulların sağladığı bir avantaj değildir. Gerçek eğitim evde alınan eğitimdir. Bu da sadece yanlışların düzeltilmesi, öğütlerde bulunmak, uyarmak anlamına gelmez. Çocuk eğitmek, yetiştirmek, çocuğun kişiliğinin tüm potansiyelinin gelişebileceği bir ortamı okul dışında ve okulu tamamlayıcı olarak ev içinde sağlamak ve bunun işlevliğini temin etmek demektir

  Çocuk eğitiminin bir bölümünü yuva ve okullar yüklenmişse de, çocuk yaşamının 1/4'ünü okulda, 3/4'ünü evde geçirir. Bu açıdan bakıldığında çocukların yetiştirilmesinde anne-babanın rolü çok daha büyük ve önemlidir. Anne-babalar günün 24 saatini, hem de tatil hakkı bile kullanmadan yaşamlarının 20 yılını bu meslekte geçirirler
  Ancak anne-babalık mesleğinde deneme-yanılmaların sonucu ne yazık ki çok ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Bu nedenle ciddi bir meslektir, eğitim gerektirir. Ayrıca bir sanattır. Geleceğin ve toplumun temel taşları olan en değerli varlıklarımız, çocuklarımız için bu sanatın öğrenilmesi, eğitilmesi gerekliliğine içtenlikle inanıyorum.

  Anne Baba Okulunun Eğitim İçeriği:

  Nasihat Yerine Model Olmak
  Nasıl Bir Ebeveynsin
  anne baba olmak
  çocuklar nasıl dinlemelisiniz?
  etkin dinleme becerisi
  çocuklarla nasıl konuşmalısınız?
  ben iletileri
  kabul edilmeyen davranışı değiştirmek için nasıl davranmalısınız?
  ebeveyn çocuk çatışmaları
  otorite ve sınır
  çatışmaların çözümlenmesi
  çatışmalarda kaygı ve korkuların yok edilmesi
  kaybeden yok yöntemi
  doğru değerlerin kazandırılması ve değer çatişması
  ebeveynin olumlu değişimi
  Çocuk Sevildiğini Nasıl Anlar
  Her Çocuk Bir Hazinedir
  Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma.

  Anne Baba Okuluna Kimler Katılmalı?

  Anneler, Babalar, Eğitimciler, Anne ve Baba olmaya karar verenler.
  Aile İçinde Söylenen Sözlerin Önemi

  7-Kariyer Kulübü

  Mesleklerimiz, görevlerimiz, kariyer yolumuz bizim için bir yaşam tarzı oluşturuyor. Hayattaki tercihlerimize, beğenilerimize, ilgi alanlarımıza, becerilerimize uygun bir alanda çalışıyorsak kendimizi mutlu ve başarılı hissediyoruz. Tam tersinden baktığımızda; kendimizi ifade edemediğimiz bir alanda çalışmak durumunda kalmışsak, hayatımızın tümünde mutlu ve başarılı hissedemiyoruz.

  Kariyer Kulübünde; kendimizi daha iyi tanıyarak, vizyonumuzu oluşturarak, sahip olmak istediğimiz yaşam tarzına odaklanarak geleceğe dönük kariyer hayallerimizi bizi mutlu ve başarılı kılacak hedeflere dönüştürmek ve bu yolculuğu keyifli bir şekilde sürdürmek

  Kariyer kulübünde hizmet alan kişiler:

  Üstünü örttükleri hatta unuttukları tutkularının aslında onlar için ne kadar önemli olduğunu fark ederek şaşıracaklar. Bazen ne kadar da doğru yolda olduklarını görecekler.Bazen çok uzak olduklarını düşündükleri hedeflerinden aslında sadece birkaç adım geride olduklarını anlayacaklar. Kendi özelliklerinin farkına varacaklar.

  Zihinlerindeki bulanıklık berraklaşacak ve aslında yollarında engel olarak gördükleri unsurların minik bir bakış açısı değişikliğiyle bile ne kadar da kolay aşılabildiğini fark edecekler.

  Kendi hayatlarına ve kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayacaklar ve dağınık Yap-boz parçalarının tekrar bir bütün haline geldiğini görecekler.

  Yaşamlarına mesleki anlamda yön verirken odak noktalarına kendi beklentilerini ve kendilerini mutlu kılacak unsurları almanın önemini ve anlamını fark edecekler.

  Eğer bizi mutlu eden, üretken kılan, enerjimizin kendiliğinden sürekli yüksek olduğu, kendi tarzımıza uygun bir kariyer yolunda ilerliyorsak başarı da doğal bir şekilde gelecektir.

  Önemli olan kendimizi yakından tanımak ve kendi ilgi alanlarımıza, becerilerimize, seçimlerimize, özelliklerimize, güçlü yanlarımıza ve yaşam amacımıza en uygun olan alanı belirleyip o yoldan ilerleyebilmektir.

  Ve bunu yapabilmek için hiçbir zaman geç değildir yeter ki çok güçlü bir şekilde isteyelim ve hayal kurmaya cesaret edelim.

  Kimler Kariyer kulübünde olmalı?

  Belediye personeli
  ÖSS’ye hazırlanan öğrenciler.
  KPSS ye hazırlananlar.
  Üniversite öğrencileri.
  Lise/ Yüksek Okul / Üniversite mezunları.
  İşe yeni başlamış olan çalışanlar.
  Var olan işinden memnuniyetsiz olanlar..
  Farklı bir alanda çalışmak isteyen ve arayış içinde olanlar.
  Bir nedenle işinde gerileme ya da duraklama yaşayanlar.
  Aktif iş arayışı içinde olanlar.
  Mevcut işinde daha fazla gelişme ve ilerleme kaydetmek isteyen çalışanlar
  Annelik sonrası işine ara vermiş ve tekrar başlamak isteyenler
  Emeklilik sonrası ikinci bir kariyer hedefleyenler
  Kendi işini kurmak isteyenler
  Kariyeriyle ilgili ne yapmak istediğinden emin olmayanlar

  Kariyer Kulübünün Amacı Nedir?

  Kişilerin Kariyer Koçluğundan ne elde etmek istediği ilk aşamada netleştirilir. Program her bir kişinin kendi ihtiyacına odaklanarak ilerler.
  ikinci adım olarak mevcut durum ve ulaşılmak istenen durumun ne olduğu saptanır. Yani andaki gerçekliklerle geleceğe dönük hayaller üzerinde konuşulur.
  Üçüncü adım ise geleceğe dönük hayallerin somut hedeflere dönüştürülmesidir. Hedefin netleşmesinin ardından bulunduğumuz noktadan başlayarak hedefe giden yol haritası oluşturulur. Kişilerin bu yol haritasıyla engellere takılmadan hızlı bir şekilde ilerlemeleri sağlanır
  Güçlü yanların farkında olmak
  Engelleri ve enerji kaçaklarını temizlemek
  Destek mekanizmalarını araştırmak
  Yaratıcılığımızı besleyerek zihnimizi açmak
  Kişisel özellikleri ve becerileri netleştirmek
  İlgi alanlarının ve geçmiş deneyimlerin gücünden yararlanmak
  Büyük fotoğrafın içindeki en büyük kareyi görmek
  Hedefe ulaşmak için sürekli eyleme yönelmek

  8-Yönetici Okulu


  Yöneticinin işinin en önemli parçalarından biri; görev yaptığı kurumda, hem işveren, hem diğer yöneticiler, hem personel, hem müşteriler, hem de tedarikçiler ile yani hem iç hem dış müşteriler ile sürekli iletişim halinde olması ve bu ilişkileri profesyonelce yönetmesidir.

  Yönetici, bu iletişim ve ilişkileri yönetmesinin yanında, aynı kişi ve kurumlara karşı sorumluluk taşımaktadır. Bütün bu sorumlulukların yanında, kendi ailesi, özel ilişkileri ve sosyal çevresini de yönetmesi gerekmektedir. Tüm bunları yönetme çabası içerisinde, kişinin iç dünyası tahrip olabilir, özel ilişkileri zarar görebilir, bir şeyin eksik kaldığı hissi oluşabilir.

  İyi bir yönetici koçu ile çalışan yönetici, iç dünyasında yaşanan tahribatı kısa sürede onararak, net hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşma konusunda potansiyelini kullanmayı öğrenir, bunun yanı sıra, personelden maksimum verim almak için, koçluk yöntemleri ile yeni stratejiler geliştirir ve sonuç alır. Karar alma ve uygulama konusunda irade gösterme konusunda varsa sorunlar, üstesinden gelmeyi öğrenir.

  Yönetici, koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır, kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir.

  Yönetici, bu süreçte yeni ve objektif bir bakış açısı kazanarak hem kendisini hem olayları ve personeli farklı bir şekilde değerlendirir; Gelişime açık yönlerini fark eder, sorunlarını çözer. Kendisine, takımına ve kurumuna daha güvenli, mutlu ve başarılı bir ortam yaratır.

  Yönetici koçluğu hem yöneticiye yol gösteren hem de kurumum performansına etki eden bir süreçtir. Yönetici geliştikçe ekibi ve kurumu da gelişir. Yeni bakış açıları ve yetenekler kazanır. Yönetici hem kendi hedeflerine odaklanır hem de ekibine liderlik eder. Yaratıcılığı artar. Özeleştirisini yapabilir.

  İletişim konusunda etkin bir gücü olmaya başlar. Performanslar geliştikçe kendisi de motive olur. Karar verme, uygulama ve strateji geliştirme becerileri artar. Öncelikleri belirleyebilme ve zaman yönetimi becerisi kazanır. Esneklik becerisi artar. Çalışanları tanıma ve bu yönde geliştirme konusunda istekli olur. Kişisel olarak da yaşam tatmini yaşar.

  Yöneticinin, hedeflerine ulaşırken iş ve yönetim kalitesini arttırması, etkin bir yönetici olmasını hedefleyen bir süreçtir. Bu süreçte danışana; karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi, liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi, değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenir.

  Yönetici Okulunda neler konuşulur?

  Öz değerlilik ve özgüven olgularının gelişmesi
  Hedef belirleme, strateji geliştirme yöntemleri
  Kurumsal hedefler ile kişisel hedefleri bağdaştırabilme
  Karar alma süreci içerisinde iyileşme
  Stres düzeyi ve gerilim oranında azalma
  Ast ve üstleri ile olan iletişim kalitesi üzerinde artış
  İkna ve kendini ifade etme gibi sözel yetkinlikler konusunda gelişme
  Çatışma ve müzakereleri etkin bir şekilde yönetme
  Stratejik düşünme ve planlama konusunda iyileşme
  Risklerin daha etkin şekilde yönetilmesi
  Vizyon ve misyon oluşturma
  Güçlü ve gelişmeye açık alanları objektif bir şekilde tespit etme
  Zorlu durumlar ile başa çıkma konusunda aksiyonların belirlemesi
  İş ve özel hayat arasındaki dengeyi profesyonelce sağlama
  Motivasyon düzeyinde artış.

  Yönetici kulübünün getirileri nelerdir?

  Kişisel olgunlaşmayı sağlar
  Profesyonel ve kişisel hedefleri bütünleştirir
  Sorunlar ve sınırlamalar fark edilir
  Karar alma ve uygulama yetenekleri gelişir
  İletişim, soru sorma, dinleme becerileri gelişir
  Yönetim tarzları iyileşir
  Zaman yönetimi ve öncelikleri belirleme yöntemleri öğrenilir
  Özgüven ve öz disiplin kazanılır.

  Kimler yönetici kulübünde olmalıdır?

  Yöneticiler; özellikle liderlik, iletişim, karar verme, hedef ve strateji belirleme, zaman yönetimi gibi becerilerini sürekli olarak geliştirmeye ve güncellemeye yönelik olarak koçluk hizmeti almaktadırlar.

  9-İşletmecilik kulübü

  Küreselleşen ve hızla gelişen dünyada işletmeler, hem ulusal ve hem uluslararası firmalarla rekabet etmek durumundadır. Bu süreç Türkiye’deki işletmelerin yaşamsal ömrünü 3 yıla kadar düşürmüştür.

  Sürdürülebilir olmanın ana koşulu, sürdürülebilir bir rekabettir. Sürdürülebilir bir rekabet için de, mevcut finans ve insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı gereklidir.

  İşletme koçluğu sürecinde, işletme, muayene, teşhis ve gelişim adımlarından geçirilir; mevcut durum analizi yapılır, sürdürülebilir rekabet noktasında rakiplerine göre güçlü ve zayıf yönleri belirlenir, bunu takiben kurum vizyonu doğrultusunu yeniden yapılanma aksiyonları alınır.

  Kimler İşletme kulübünde olmalı?

  Kobi’ler, üst ve orta düzey yönetici ve işletmeciler.
  İşletme Kulübünün Hedefleri:
  Mevcut durum analizi ile gelişime açık noktaları belirlemek ve iyileştirmek
  Analitik verilere dayalı karar verme
  Sürekli gelişim anlayışı
  İç ve dış müşteri odaklılık, tedarikçilerle karşılıklı fayda ilişkileri
  Yeni pazar ve/ya pazar payı yaratmak, yeni satış ve pazarlama stratejileri geliştirmek
  Çalışanların katılımıyla bütünleşmiş bir sistem
  Süreç yönetimi

  10-Girişimcilik kulübü

  Kendi işinizi kurmak istiyorsunuz ancak cevaplarında tıkandığınız , çok emin olamadığınız bir sürü soru var kafanızı meşgul eden. Bu nedenden dolayı sürekli erteliyor ve harekete geçemiyorsunuz. Finansal kaynaklarınız, cesaretiniz, motivasyonunuz bir şeyler eksik ama ne?

  Nerden başlamalıyım ?

  Gerçekten yapabiliriyim ?

  Doğru bir alanda mı çalışmayı düşünüyorum?

  Seçtiğim ürünle ilgili analizlerim yeterli mi?

  Nasıl bir strateji istersem sistem içinde yok olmamayı başarırım?

  Girişimcilik kulübünde Neler var?


  Farkındalık çalışması
  Vizyon Analizi
  Hedef Analizi
  Değerler çalışması
  Motivasyon Kaynaklarının ortaya çıkarılması
  Bilgi,beceri,deneyim çalışmaları

  İş Planı ile ilgili

  • Sektör analizi
  • Ürün analizi
  • Rekabet analizi
  • Risk analizi
  • Satış kanallarının analizi
  • Satış yöntemlerinin analizi
  • Yönetim ,işleyiş planları
  • Değerlendirme
  • Karar verme
  • Stratejik planlama

  Uygulama
  Değerlendirme
  Liderlik tarzları
  Başarı stratejileri
  Yönetim stratejileri
  Girişimcilik
  Kariyer yönetimi
  Çatışma yönetimi
  Toplantı yönetimi
  Kriz yönetimi
  Stres yönetimi
  Zaman yönetimi
  Zorluklarla etkin mücadele etme
  Beden dilini etkin kullanma
  Hedef belirleme
  Özgüven geliştirme
  Duygusal gerilimle baş edebilme teknikleri
  Düşünme becerilerini geliştirme teknikleri
  Karar verme teknikleri
  İkna etme teknikleri
  Motive etme teknikleri
  Etkili konuşma ve sunum teknikleri
  Problem çözme teknikleri
  Konsantrasyon teknikleri
  Protokol ve nezaket kuralları

  11-Satış ve Pazarlama Kulübü

  Pazarlama personeli ve yöneticileri, Satış Personeli ve yöneticileri, Halkla İlişkiler Personeli, E-ticaret yapanlar, Halkla ilişkiler Personeli, Gayrimenkul danışmanları, Satış danışmanları, Network Marketing yapanlar.

  Kulüpte neler yapılır;

  Güçlü yanların farkında olmak
  Sorunların üstesinden gelmek.
  Pazar yaratmak.
  Beden dilini iyi okumak ve kullanmak
  Satış ve Pazarlama stratejileri geliştirmek.
  Doğru analizler yapmak
  Motive etmek ve motive olmak
  Bireyin Farkındalığını artırmak.

  12-Beyni etkin kullanma

  Beyni Etkin Kullanma Eğitiminin Amacı:

  Öğrenmeyi kalıcı yapan, bilginin anlam kazanması ve gerektiğinde kullanılmasında en önemli etkenin hafızamız olduğunu bilmeyen var mı? Öğrenmek, bilgiyi hafızaya kayıt edemedikten sonra bir anlam ifade eder mi? Hızlı öğrenmek, bilgiyi ilk defasında ve kalıcı hafızaya kaydetmek demektir. Amacı, Beyni etkin kullanmak ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyeli en ileri derecede kullanma becerisi kazanmak.

  Beyni Etkin Kullanma Eğitimine Kimler Katılmalı?

  Öğrenciler, Eğitimciler, Yöneticiler, Bütün sınavlara hazırlananlar, İşletmeciler, Farkındalık yaratmak isteyen herkes

  Beyni Etkin Kullananlar kulübü neler yapar

  Beyin ve Öğrenme
  Hızlı Öğrenmenin Temelleri
  Zihinsel Potansiyel için 3 Temel adım
  Fotoğrafik Hafıza Teknikleri
  Beyin Haritaları
  Hafıza Çivileri
  Zihinsel Potansiyeli Maksimum Seviyede Kullanma
  Motivasyon

  Zihin Haritaları oluşturmak

  Çok amaçlı bir düşünme aracı olan Zihin Haritaları aynı zamanda beyninizin “İsviçre Çakısı” olarak da ifade edilebilir. Zihin Haritaları tekniği üretkenliğinizi artırır ve yaratıcı fikirlere ulaşmanızı sağlar. Bu eğitim, güçlü ve etkili zihin haritalarını nasıl üreteceğinizi öğreterek bunları çok geniş ve farklı alanlarda nasıl uygulayacağınızı sizlere gösterecek. Bu alanlar arasında; Toplantı sırasında not alma, Proje yönetimi, Planlama,Yaratıcı düşünce ve Problem çözme yer alıyor.

  Zihin Haritaları ne kazandırır


  Konsantrasyon ve gözlem gücünüzü geliştirir.
  Geniş bir alana / konuya yukarıdan bakmanızı sağlar.
  Rotanızı belirlemenizi / kararlar almanızı, nerelerden geçtiğinizi ve nerelere gideceğinizi görmenizi sağlar.
  Sizin için büyük miktarlarda veri toplar ve bunları tutar.
  Yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunur.
  Son derece etkin olmanızı sağlar.
  Bakması, okuması, üzerinde düşünmesi ve hatırlaması eğlencelidir.
  Gözünüzü / beyninizi uyararak dikkatini çeker.
  Resmin genelini ve detayları aynı anda görmenizi sağlar.
  Notlarınız olmadan konuşma yaparsınız.
  Zihinsel çevikliğinizi artırırsınız.
  Kendinize olan güveniniz artar.

  13-Sosyal Sorumluluk ekibi

  Tüm bireylerin ve yönetimlerin, içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur.

  14-Kurumsal Sosyal Sorumluluk ekibi

  Kurum ve kuruluşların toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını, kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.
  Bireysel ya da kurumsal anlamda toplumsal bir soruna odaklanmayan, belirli ve yönetilebilir bir süreci kapsamayan, sürdürülemeyen, tüm kurum çalışanları ve yönetimi tarafından benimsenmemiş, katılımı olmayan, ölçülemeyen ve en önemlisi kalıcı değer ve fayda üretmeyen uygulamalar Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamı içinde değerlendirilemez.

  15-Yetişkin danışmanlığı

  Depresyon
  Kaygılar
  Travmalar
  Bireysel psikolojik danışmanlık
  16-Çocuk danışmanlığı
  Okula başlama
  Kardeş kıskançlığı
  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  Özgüven problemleri
  Takıntılar
  Fobiler
  Okul başarısızlığı
  Davranış bozuklukları.

  17- Ergen Danışmanlığı

  Depresyon,
  Akademik sorunlar
  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  Davranış bozuklukları,
  Ergenlik sorunları,
  Cinsel kimlik oluşumu
  Özgüven problemleri
  Sınav kaygısı
  Motivasyon
  Arkadaşlık ilişkileri
  Ebeveynle iletişim çatışmaları

  Untitled Document
   
  Copyright 2009 www.kendinlegelis.com Web Tasarım - Yazılım [ www.playbilisim.com ]